web analytics
Egenutgivarna logo Information in english English
Christer Wallgren rwgxhitg@rwgxhitglpaavgtc.ht

Hemsida

http://www.christerwallgren.se/index.htm

Medlem: Christer Wallgren

Christer Wallgren växte upp i de södra delarna av Stockholm på 1950-talet. En gymnasieutbildning till elkraftingenjör ledde vidare till anställningar inom samma bransch. Den största delen av arbetslivet ägnade han åt försäljning och marknadsföring av tyngre projekt. Som marknadsförare reste han runt i Europa och besökte olika fabriker. Detta för att utbilda sig i system och produkter, sedan implementerade han sina kunskaper på den svenska marknaden. Det, i sin tur, ledde till författandet av två böcker i ämnet försäljning och marknadsföring. 2015 debuterade han med Att sälja i praktiken och Prospektering är guld värd.

Christer har alltid haft intresse för skrivandet, men det är först efter pensioneringen han har tagit sig tid för att ge ut en deckarroman. Vit Lögn, som kom 2017, är hans skönlitterära debut. Boken är baserad på verkliga händelser och miljöer och handlar om Polisen Per Åström, som fick i uppdrag att bevaka den första amerikanska dollarn som visades på Kungliga Myntkabinettet 2016. Myntet hade ett försäkringsvärde på ungefär tio miljoner dollar, vilket tilldrog sig intresse från en industrimagnat i Hongkong. Idén till storyn föddes på en resa till Basel, även om det inte handlade om det här myntet, utan museikonst.

Under 2018 kommer boken Ruta Ett som är en fortsättning på Vit lögn. Boken kommer att handla om kriminalitet, men även om de sociala problem som narkotikahandel innebär. Så här säger Christer: Att skriva en deckarroman innebär inte enbart fantasi, utan även sinne för logik. Researcharbete för att finna trovärdiga miljöer och väsentliga fakta är helt nödvändigt.

Vid sidan om författandet ägnar sig Christer åt målning med olja och akryl. Här når du Christers hemsida och här kommer du till hans FB-sida.

Facebook: https://www.facebook.com/christer.wallgren.9?fref=ts

Bostadsort: Stockholm

Christers böcker

 1. Att sälja i praktiken

  Att sälja i praktiken

  Genre: ISBN: 978-91-7569-020-9

  Lär dig marknadsföring och försäljning från grunden! En bra säljare utbildas i förhandlingsteknik och framställningsteknik men mer sällan i marknadsföring och säljprocesser.. Inte heller i grundläggande allmänt praktiskt marknads- Och försäljningsarbete.

   Målet med boken är att få såväl nybörjare som proffs att använda den som ett riktverktyg i sitt arbete inom B2B (Business to Business) och till detta räknar jag även projektförsäljning, systemförsäljning, komponentförsäljning till projekt och andra komplexa säljprocesser.

  Innehållet upptar bl.a Marknadsföring och ekonomi, Kundkontakt, Kundbesök, Säljprocesser, Offertarbete, Att vara marknads- och försäljningschef med mera.

  Finns även som Ebok ISBN 9789175690971

 2. Rätt prospektering är guld värd

  Rätt prospektering är guld värd

  Genre: ISBN: 978-91-7699-039-1

  Boken "Rätt prospektering är guld värd" är unik i sitt slag. Försäljning och marknadsföring innebär att leta kunder och projekt. Något som måste utföras systematiskt och noggrant. Det liknar faktiskt guldvaskning där guldkornen måste hittas i en stormängd sand och grus. Det innebär noggrant grundarbete om man skall hitta kunder och projekt som  säljarbetet lönar sig. 

  Målet är ju att finna projekt och förfrågningar hos sina kunder. När det gäller B2B och OEM  är projekten få per kund och tiden mellan dem kan vara lång och antalet kunder kan vara stort. Viktigt är då att arbeta systematiskt och boken lär därför ut hur prospektlistor och organisationsanalyser kan vara lämpliga verktyg för att samla in information och öka interaktionen med kunden.  

 3. Ruta Ett (nytt projekt under arbete)

  Ruta Ett (nytt projekt under arbete)

  Genre: ,

  Narkotika förstör liv, det nog nästan alla överens om. Därför finns lagar som skall förhindra den här kriminaliteten. Att bekämpa kriminalitet av det här slaget där mycket pengar står på spel, är som att slåss mot en väderkvarn. En "never Ending story". 

  Boken kommer att handla om hur Per Åström försöker att stoppa en av kanalerna för den här smutsiga hanteringen, men dramatiska händelser stoppar honom i stället. 

  Följ gärna projektet på Wattpad: https://www.wattpad.com/story/112552464-ruta-ett-deckarroman

 4. Vit Lögn

  Vit Lögn

  Genre: , ISBN: 978-91-7699-350-7

  Per som är polis far över halva jordklotet för att få information, som olika myndigheter och ägaren av stöldobjektet, inte vill skicka i varken brev eller mail. Värdet på objektet är hela 8 miljoner dollar, vilket innebär ungefär 70 miljoner kronor. 

  John gjorde visserligen bra affärer med folk i USA men hatet satt som en tagg och gnagde från uppväxten då hans hemland drabbades av amerikanernas framfart. Om han kunde lägga beslag på myntet skulle han inte bara skymfa "Stars and Stripes" utan även kunna visa upp både mod och stor förslagenhet inför vännerna.

  Per hade fått uppdraget att se till att myntet skyddades men händelsen tar en helt annan vändning,

  Finns även som Ebok ISBN: 9789176993651