web analytics
Egenutgivarna logo Information in english English
Klas Berggren

Adress

Förrådsgatan 16, 3 tr
169 39 Solna

zaph.qtgvvgtc@qgtsqpcs.cti

Hemsida

http://www.klasberggren.com

Medlem: Klas Berggren

Jag är författare till boken Träsk, samt även till novellsamlingen Det plabbiska rikets nedgång och fall. Under 10 års tid hade jag mitt fokus på min första bok. Den berättar om en pojkes uppväxt i en miljö präglad av narcissism och borderline. Till slut blev detta till boken Träsk. Jag är civilingenjör, och tog examen i elektroteknik 1996 från Chalmers Tekniska högskola. Jag har jobbat ca 20 år på Ericsson, varav 10 år som teknisk skribent.

Klas böcker

 1. Det plabbiska rikets nedgång och fall

  Det plabbiska rikets nedgång och fall

  Genre: ,

  I novellen Det plabbiska rikets nedgång och fall får vi följa en forskningsexpedition till ett avlägset land, helt isolerat från omvärlden. Titeln associerar till Gibbons verk om romarriket, och även om det plabbiska riket var betydligt mindre till sitt omfång än det romerska, är dess undergång så udda att det ändå har gått till hsitorien.

  I samlingen ingår även 32-årskrisen, berättelsen om hur en samling robotar drabbas av kraftig dödsångest och driver varandra till ett oönskat öde i Isaac Asimovs anda. Samt Erik Holmqvists sagolika äventyr där vi får följa en planlös och tidslös vandring genom ett Solna som ingen sett det förut. Novellen blev det segrande bidraget i Vi i Solnas novelltävling 2016.

 2. Träsk

  Träsk

  Genre: , ,

  Träsk - en borderlinerelation ur ett barns
  perspektiv

  Träsk av är en roman om nära relationer. Klas Berggren berättar i
  dokumentär form hur en borderlinerelation kan se ut från ett barns
  perspektiv.
  Detta är en bok för anhöriga inom borderlinerelationer och
  rekommenderas av psykologen Thomas Silfving. Den är även en bok för
  barn uppväxta i hem med andra problem, som till exempel alkoholism,
  eller hem med andra psykiska störningar än borderline. Den kan även
  användas som studiematerial för psykologer och socionomer.
  Det är en bok om manipulation och ett opålitligt maktutövande, om
  konsekvenserna av att aldrig veta vad som kan hända härnäst.

  ”Den har en klarhet i stilen som påminner mig om Hjalmar Söderbergs
  Doktor Glas.”