web analytics
Egenutgivarna logo Information in english English
Jan-Eric Boo ypctgxr.qdd@qgtsqpcs.cti

Hemsida

http://janericboo.se

Medlem: Jan-Eric Boo

Jan-Eric Boo, född 1950 i Hässleholm, har arbetat som polis i 37 år vid polisen i Malmö och  Hässleholm. De sista 17 åren innan pensionering arbetade han vid länskriminalens underrä ttelseenhet i Skåne med den grövsta och den organiserade brottsligheten. Dessutom har Jan- Eric arbetat som civilpolis för såväl FN som EU på Balkan, såväl under som efter kriget. Hans  böcker bygger fritt på upplevelser och erfarenheter från sitt yrkesverksamma liv. Skrivandet  tog fart i samband med pensioneringen 2013 med boken Livet har sitt pris som handlar om  poliserna Michael Lundell och Mirka Salo. En debut som bland annat uppmärksammades i  tidningarna Norra Skåne och Skånska Dagbladet. Därefter följde en ettårig distansutbildning i  romanskrivande för författarcoachen Ann Ljungberg.   I sitt författarskap beskriver Jan-Eric konsekvenser för såväl brottsoffer som brottslingar och  dessutom hur poliser påverkas av sitt yrke och det samhälle som de är satta att upprätthålla lag  och ordning i. Detta tema fortsätter i den andra polisromanen Döden har sitt pris, som fä rdigställdes under en vecka i London, Avancerad Romankurs, med Ann Ljungberg som coach.  Förutom skrivandet är Jan-Eric Boo numera efter sin pensionering verksam som brottsofferstö djare inom Brottsofferjouren. Övrig tid ägnar han åt sin andra stora hobby, fotografering

Jan-Erics böcker

 1. Döden har sitt pris

  Döden har sitt pris

  Genre: ,

  En natt sprängs en serbisk lastbil som förvandlas till ett eldhav vid Netto i Hässleholm. I fö

  rarhytten hittas en skjuten man. Poliserna Michael Lundell och Mirka Salo, som arbetar 

  tillsammans på den nya enhet som har till uppgift att bekämpa den grövsta organiserade 

  brottsligheten, kopplas in på fallet. 

  Utredningen leder dem till Bosnien där Lundell upplevt fasansfulla händelser under sin tid i 

  internationell tjänst. En bild han får se chockar honom och ställer tillvaron på ända. Salo 

  brottas med svårigheter i privatlivet. Är hennes sambo verkligen den han utger sig för att 

  vara? Vem sprängde egentligen lastbilen? Och varför sköts mannen i förarhytten? 

 2. Livet har sitt pris

  Livet har sitt pris

  Genre: ,

  Två unga flickors plötsliga död. En luttrad polis, Michael Lundell med en ung kollega, Mirka 

  Salo, får i uppdrag att utreda huruvida det är självmord eller ej. Ganska snart hittar de 

  kopplingar till människohandel och prostitution. Vidare leder spåren mot Balkan där Lundell 

  arbetat som polis för FN under kriget. Detta har gett honom stora problem i privatlivet efter 

  att ha suttit som gisslan hos Arkans Tigrar. Dessa traumatiska minnen gör sig nu påminda 

  under utredningen av dödsfallen. Det leder till slut till problem för honom att skilja på 

  privatlivet och tjänsten. En våldsam urladdning blir till slut resultatet och för Lundell väntar 

  stora konsekvenser.