web analytics
Egenutgivarna logo Information in english English

Användaravtal

Varför vi har forumregler

Forumen på Egenutgivarna.se innehåller inlägg som postas direkt av användarna själva utan att någon i t.ex. styrelsen, i normalfallet granskar dessa i förväg. För att detta ska fungera krävs att de som gör inlägg håller sig inom vissa ramar och regler. I första hand gäller svensk lagstiftning. I samband med registrering av medlemsskap och när du postar ett inlägg förbinder du dig att följa svensk lagstiftning och även att följa villkoren nedan. Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor då och då. Styrelsen publicerar ändringarna på Egenutgivarna.se.  Ändringarna träder i kraft i och med att de publiceras. Du bör läsa igenom villkoren regelbundet. Du förstår att ditt uttryckliga godkännande av villkoren eller din användning av webbplatsen efter publiceringen skall utgöra ditt medgivande till de uppdaterade villkoren. Om du inte samtycker till de reviderade villkoren kan du avbryta ditt förhållande med Egenutgivarna.se. Du kan vara med och påverka utformningen av forumreglerna genom att kontakta styrelsen.

Vid förändring av Forumregler/Användaravtal skall förändringen kungöras i för ändamålet särskilt avsett inlägg på forumet så att det blir lätt och överskådligt vad ändringen innebär för medlemmen.

Trivsel

Forumet ska vara en plats för debatt med en trevlig ton och berikande i största allmänhet. Alla ska känna sig välkomna med sin medverkan i forumen. Välj därför ord med omsorg. Det hör till god ton att följa generell netikett. Du får inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något som kan tänkas bryta mot någon lag. Undvik personangrepp, tillmälen och ärekränkning.

Anmäl olämpligt inlägg

Om du upplever att ett inlägg strider mot forumreglerna kan du anmäla inlägget till styrelsen.

Håll dig till ämnet

Håll dig till ämnet om du svarar på ett inlägg. Gör inte tomma inlägg med enbart smilies och/eller citat.

Hets mot folkgrupp, hatbrott etc

Citat från: Brottsbalken (1962:700) 16 kap 8 §

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller [sexuell] läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Intrång i upphovsrätt

Det är enligt svensk lag i regel inte tillåtet att publicera bilder som du inte själv har upphovsrätten till. Se Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. För att använda en bild i ett inlägg måste du äga rättigheterna till bilden, antingen genom att det är du som är fotografen eller att du har ett skriftligt medgivande från fotografen. Om du publicerar en bild som du inte själv äger är det nödvändigt att i ditt inlägg ange att du har givits tillstånd till publiceringen av upphovsrättshavaren. Du anger tydligt vem som givit dig tillstånd för publiceringen och när det gjordes (i varje inlägg som bilden förekommer) enligt följande mall:

Bilden är publicerad med tillstånd som skriftligen givits mig av upphovsrättshavaren Nils Nilsson den 2013-01-01. 

Om du utelämnar uppgift om tillstånd från upphovsrättshavaren och det bedöms att det inte är din egna bild tas den bort i förebyggande syfte.

Innehåll

– Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer riktade mot egna medlemmar, medlemmar på andra forum eller privatpersoner är inte tillåtet. Generellt gäller att man ska behandla andra med respekt. Undvik att ta till svordomar eller nedsättande kommentarer vid meningsskiljaktigheter.

– Användarmaterial kan komma att tas bort eller modifieras utan förvarning eller meddelande därom ifall det bedöms som inaktuellt eller olämpligt med hänvisning till gällande forumregler/användaravtal.

Skriv en bra rubrik

Skriv en rubrik som berättar vad ditt inlägg handlar om. En bra rubrik  underlättar för en läsare att avgöra om ditt ämne är av intresse eller inte.

Lämna inte ut personuppgifter

Diskutera inte enskilda personer (offentliga personer går bra att diskutera), varken namngivna eller beskrivna så att någon förstår vem du menar. Normalt är det olagligt att uppge namn och kontaktuppgifter till andra personer.

Dubletter

Det är inte tillåtet att göra dubletter av inlägg. Det är inte heller tillåtet att registrera fler än ett användarnamn.

Reklam, annonsering och marknadsföring

Reklam och marknadsföring av kommersiella produkter/tjänster är enbart tillåtet under de speciellt angivna forumrubrikerna. Det är förbjudet att posta reklam eller s k spam på forumen. Om diskussionen kräver det, får man nämna tips på bra företag under respektive rubrik. Handel av varor och tjänster är förbjudet.

Tips, länkar och referenser.

Medlemmar får gärna lämna tips och länkar till företag som kan vara till hjälp och intresse för andra medverkande. Tips och länkar måste vara oberoende, dvs den som postar får inte skaffa sig vinning eller ha en främjande anknytning till företaget/produkten/tjänsten/webbplatsen. Tips som inte är relevanta för forumet får inte postas. Inlägg som syftar till att göra reklam för annan webbplats betraktas som SPAM (se rubriken Reklam, annonsering och marknadsföring ovan).

Loggning, moderering och filtrering av ord

För samtliga inlägg som görs på forumet sparas författarens IP-adress i syfte att stärka de här villkoren. Du går även med på att administratör har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst när som helst. Som medlem går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer aldrig att distribueras till någon tredje part. Styrelsen kan inte hållas ansvariga vid hackningsförsök som kan leda till att data stjäls.

Forumvärds beslut

Det kan uppstå situationer då någon ifrågasätter administratörers beslut. Deras beslut kan ej överklagas. Om du tycker att du blivit felaktigt behandlad bör du kontakta styrelsen och förklara sakligt din syn på det inträffade. Kontaktuppgifter finns på startsidan. Administratörers beslut ska inte diskuteras eller kommenteras öppet på forumet.

Språk

Forumets språk är svenska.

Yttrandefrihet

Eftersom Egenutgivarna.se saknar utgivningsbevis så är vår webbplats inte grundlagsskyddad.

Det betyder att någon tryck- eller yttrandefrihet inte kan tillämpas på Egenutgivarna.se utan det är Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor som gäller. De som arbetar med moderation på Egenutgivarna.se har lagstadgad skyldighet att ta bort vissa meddelanden.

Citat från: Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.